Türk Dişhekimliği Dergisi Yıl: 2022, Cilt: 25, Sayı: 95
İmplant Üstü Overdenture Protezlerde Farklı Ataşman Tiplerinin Marjinal Kemik Kaybı Üzerine Etkisi: Retrospektif Çalışma
Ulviye Çapkat, Hatice Defne Burduroğlu, Esra Bilgi Özyetim, Süleyman Çağatay Dayan