Türk Dişhekimliği Dergisi Yıl: 2022, Cilt: 25, Sayı: 95
Kuron-İmplant Oranının ve Karşıt Dentisyonun Marjinal Kemik Kaybı Üzerine Etkisi: 2 Yıllık Retrospektif Çalışma
Hatice Defne Burduroğlu, Ulviye Çapkat, Esra Bilgi Özyetim, Süleyman Çağatay Dayan
Türk Dişhekimliği Dergisi Yıl: 2022, Cilt: 25, Sayı: 95
Ti-Base Abutmentlara Bağlanan Protezlerde İmplantların Marjinal Kemik Kaybı Açısından Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
A. Selhan Kaya, İbrahim Gülle, Esra Bilgi Özyetim, Süleyman Çağatay Dayan, Onur Geçkili
Türk Dişhekimliği Dergisi Yıl: 2023, Cilt: 26, Sayı: 96
Alt Anterior Dişli Çenede Quattrofix Opsiyonu: Olgu Sunumu
Berk Bilgen, Eylül Berker, Burak Saygın, Onur Geçkili, Mustafa Ramazanoğlu