Türk Dişhekimliği Dergisi Yıl: 2022, Cilt: 25, Sayı: 95
Kuron-İmplant Oranının ve Karşıt Dentisyonun Marjinal Kemik Kaybı Üzerine Etkisi: 2 Yıllık Retrospektif Çalışma
Hatice Defne Burduroğlu, Ulviye Çapkat, Esra Bilgi Özyetim, Süleyman Çağatay Dayan