Türk Dişhekimliği Dergisi Yıl: 2022, Cilt: 25, Sayı: 95
Ti-Base Abutmentlara Bağlanan Protezlerde İmplantların Marjinal Kemik Kaybı Açısından Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
A. Selhan Kaya, İbrahim Gülle, Esra Bilgi Özyetim, Süleyman Çağatay Dayan, Onur Geçkili
Türk Dişhekimliği Dergisi Yıl: 2023, Cilt: 26, Sayı: 96