Türk Dişhekimliği Dergisi Yıl: 2022, Cilt: 25, Sayı: 95