Türk Dişhekimliği Dergisi Yıl: 2024, Cilt: 27, Sayı: 97
Türk Dişhekimliği Dergisi Yıl: 2024, Cilt: 27, Sayı: 97
Türk Dişhekimliği Dergisi Yıl: 2024, Cilt: 27, Sayı: 97
Türk Dişhekimliği Dergisi Yıl: 2023, Cilt: 26, Sayı: 96
Unilateral Hareketli Bölümlü Protezler: Mevcut Duruma Bakış
Berk Bilgen, Sina Saygılı,Tonguç Sülün